Kronoloji

BTC Projesi’nin kronolojisini şöyle özetlemek mümkündür:

MUHTELİF GÖRÜŞMELER (1992-1997)
İSTANBUL MUTABAKAT ZAPTI (Mayıs 1998)
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye
ANKARA DEKLARASYONU (Ekim 1998)
Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan Devlet Başkanları
(ABD Enerji Bakanı şahit)
İSTANBUL PROTOKOLÜ (Nisan 1999)
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye
(ABD yetkilisi şahit)
BTC IGA’nın İMZALANMASI (Kasım 1999)
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Devlet Başkanları
(ABD Başkanı şahit)
İSTANBUL DEKLARASYONU (Kasım 1999)
Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Türkiye Devlet Başkanları
(ABD Başkanı şahit)
BTC HGA’nın İMZALANMASI (Ekim 2000)
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye
BTC TA’nın İMZALANMASI (Ekim 2000)
BTC HÜKÜMET GARANTİSİ’nin İMZALANMASI (Ekim 2000)
BTC TEMEL MÜHENDİSLİK (15 Kasım 2000 - 15 Mayıs 2001)
BTC DETAY MÜHENDİSLİK (19 Haziran 2001 - 18 Haziran 2002)
BTC DETAY MÜHENDİSLİK İŞ TAMAMLAMA BELGESİ (28 Ağustos 2002)
BTC ARAZİ TEMİN VE İNŞAAT AŞAMASI İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİ (29 Ağustos 2002)
BTC ARAZİ TEMİN VE İNŞAAT ÇALIŞMALARININ RESMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ (10 Eylül 2002)
BTC TEMEL ATMA TÖRENİ-BAKÜ (18 Eylül 2002)
BTC TÜRKİYE KESİMİ SÖZLEŞMELERİ İMZA TÖRENİ-ANKARA (20 Eylül 2002)
BTC CEYHAN TERMİNALİ TEMEL ATMA TÖRENİ-ADANA (26 Eylül 2002)
BTC İLK PETROLÜN SINIRDAN GİRİŞİ (17 KASIM 2005)
BTC PETROLÜNÜN PT1 E ULAŞMASI (18 KASIM 2005)
BTC PETROLÜNÜN PT2 YE ULAŞMASI (15 ŞUBAT 2006)
BTC PETROLÜNÜN PT3 E ULAŞMASI (20 MART 2006)
BTC PETROLÜNÜN PT4 E ULAŞMASI (26 NİSAN 2006)
BTC PETROLÜNÜN IPT1 E ULAŞMASI (14 MAYIS 2006)
BTC PETROLÜNÜN CMT YE ULAŞMASI (28 MAYIS 2006)


Proje’nin finansmanı

Fizibilite etüdünde Proje’nin toplam sistem için yatırım maliyeti 2,4 milyar $ olarak hesaplanmıştır. Türkiye kesiminin tahmini maliyeti ise kamulaştırma dahil 1,4 Milyar $ düzeyindedir. Proje sırasında yapılan yenilikler ve değişiklikler ile bu maliyet 3 Milyar $ ın üzerine çıkmıştır.

Türkiye kesiminin tüm finansmanı, Türkiye tarafından değil; bizzat projeye iştirak eden şirketlerce karşılanmaktadır. Bu şirketler, 1 Ağustos 2002’de, inşaat ve işletme faaliyetlerini yürütmek amacıyla “BTC Co.” ve finansman işlerinden sorumlu olmak üzere ise “BTC Invest” şirketlerini kurmuşlardır.

BTC Co. pay dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur ( %)
BP 30.10%
SOCAR 25.00%
CHEVRON 8.90%
STATOIL 8.71%
TPAO 6.53%
ENI 5.00%
TOTAL 5.00%
ITOCHU 3.40%
INPEX 2.50%
CONOCOPHILLIPS 2.50%
AMERADA HESS 2.36%Proje’nin Türkiye İçin Önemi

BTC Projesi’nden sağlanacak dolaylı kazançlar bir yana bırakılırsa, Türkiye’nin, bu Proje’den “geçiş vergisi ve işletmecilik hizmetleri“ karşılığında; taşınacak kapasiteye bağlı olarak, 1-16. yıllar arasında 140 ile başlayıp 200 Milyon $’a ulaşan, 17-40. yıllar arasında ise 200 ile başlayıp 300 Milyon $ civarına çıkan bir yıllık gelir elde etmesi beklenmektedir.

Özellikle 50 MT’luk maksimum yıllık kapasiteye ulaşıldığında BTC’den sağlanması beklenen gelirin, Irak hattından sağlanan gelirin üzerinde olacağı anlaşılmaktadır. Bu rakamlar, BTC’nin Türkiye açısından önemini somutlaştırmaktadır.

Türkiye adına TPAO, üretici şirketlerin oluşturduğu AIOC konsorsiyumunda paya sahiptir. Böylece, geçiş hakkından kaynaklanacak ek gelir imkanının yanında, hisse sahibi olduğumuz yatırımlardan da kazanç sağlama gibi önemli bir avantaj doğmuş olacaktır. Açıktır ki Proje, sadece sahalardaki payımız açısından değil, hat yapılırken teçhizat, malzeme ve işçilik gibi, Türk özel sektörü için yeni iş ve ek istihdam imkanları yaratarak ekonomimize katkıda bulunmaktadır.

Bu Proje, Türkiye’nin bölge ülkeleri içerisindeki mevcut stratejik önemini ziyadesiyle ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Türkiye, 21. yüzyıla girerken Hazar bölgesi enerji kaynaklarının dünya pazarlarına naklinde istikrarlı ve güvenilir bir ülke konumunda olması dolayısıyla doğu-batı enerji koridoru üzerinde stratejik bir rol üstlenmiş bulunmaktadır.

BTC Projesi ile Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Asya’yı, Türkiye ve Akdeniz’e bağlaması planlanan ve “Doğu-Batı Enerji Koridoru” olarak adlandırılan sağlam bir güvenlik koridoru oluşturmayı ve bu sayede Batı’nın çok önem verdiği bir mesele olan “enerji arz güvenliği” açısından sağlam bir temel atılmasını garantilemiş olmaktadır. BTC ile jeopolitik gücünü sağlamlaştıracak Türkiye, ayrıca, Türk Boğazları’ndaki aşırı trafik yükünden kaynaklanan geçiş risklerinin en aza indirilmesi açısından da açık ve önemli bir avantaj sağlayacaktır.


Proje’nin Güzergahın Geçtiği Yörelerdeki Halk İçin Önemi

Projenin sosyal amacı, Projenin inşaatı ve işletimi aşamasında meydana gelebilecek olan olumsuz etkilerden kaçınmak, bu mümkün değilse en aza indirmek ve olumlu etkileri maksimize etmektir. Bu sebeple, Proje’nin güzergah boyunca çevresel ve sosyal etkileri değerlendirilmiştir. Sosyal etkilerin değerlendirilmesi amacıyla güzergah boyunca doğrudan etkilenen yerleşim yerleri ve ilgili otoritelerle istişare toplantıları yapılmış ve anketler uygulanmış, halkın projeye karşı tutumu, endişeleri belirlenmiş, yerleşim yerlerinin sosyal yapıları ortaya konmuştur. Elde edilen bilgilere göre, Projenin sosyal amacına ulaşabilmek için, etki azaltıcı önlemler geliştirilmiştir. Araştırma sonuçları ve alınacak önlemler ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporu içinde yer alan Halkla İlişkiler Yönetim Planları’na yansıtılmıştır.

Genel olarak, halkla ilişkilerin projedeki uygulamaları başarılı bir şekilde sürdürülmüştür. Projeden etkilenen halk açısından bakıldığında uygulamalar olumlu bir kabul görmüş bulunmakta. Şöyle ki halkla ilişkiler ekiplerinin başlıca görevi “yöre halkı ile proje arasında köprü görevi görmek” karşılığını bulmuş ve projeden dolayı yaratılmış mağduriyet giderilemiyorsa bile bunu tazmin etmek olan sosyal amacımıza da genel olarak ulaşmış bulunmaktayız. Yöre halkı projeden kaynaklanan şikayetlerini, sıkıntılarını, endişelerini, beklenti ve isteklerini kolaylıkla ve kısa zamanda ifade edip cevap alabileceği bir mekanizmaya kavuşmuştur. Halkın projeden kaynaklanabilecek mağduriyetleri alınan tedbirler sayesinde örneğin ürününe vs. zarar verildiğinde tazmin edilmesi ile en aza indirilmiştir. İnşaat öncesi bilgilendirme, emniyet toplantıları, sağlık eğitimleri, okullarda verilen yol-güvenlik-emniyet eğitimleri vb. uygulamalar, halkı ilgilendiren konularda onlara danışılması ve bilgilendirilmesi gibi başka projelerde de uygulanabilecek yeni bir kültür oluşumunun başlangıcı olarak düşünülebilir. İstihdam stratejisi sayesinde de özellikle vasıfsız eleman istihdamı konusunda yöre halkına tarafsız bir mekanizma sayesinde adil bir istihdam imkanı sağlanmıştır. Fakat vurgulanması gereken bir konu benzer çalışmalarda yaşanan olumsuzluklardan kaynaklanan güvensizlik duygusunun adil bir mekanizma oluşturmaya büyük özen gösterdiğimiz halde bizim çalışmalarımıza da kısmen yansıması, gene istihdam örneğinde olduğu gibi. Aynı zamanda, halka vermemiz gereken mesajın her zaman net ve anlaşılır olmasının önemini, bir konuyu gereğinden fazla gündeme getirmenin söylediğin ne olursa olsun beklentiyi artırdığını, örneğin istihdam konusunda olduğu gibi, farkettik ve bu konularda hassas olmaya özen göstermekteyiz. Bu konuyla ilgili olarak, inşaat müteahhitleri ile yapılan anlaşmalarda, istihdam edilecek vasıfsız elemanların tümünün güzergah boyunca doğrudan etkilenen yerleşim yerlerinde ikamet eden kişiler arasından seçilmesi maddesi konmuştur.

Sağlık ve Emniyet

BOTAŞ BTC HPBH Proje Direktörlüğü taahütünde hiçkimsenin yaralanmaması, malımızın/mülkümüzün zarar görmemesi yeralmaktadır. Bu politika sayesinde ofislerimizde, sahalarda ve arazi işlerinde Sağlık ve Emniyet bilincini en üst seviyede tutulmuştur.

Yapılan kaza araştırmaları, birçok kazanın genelde iki sebepten kaynaklandığını göstermektedir; emniyetsiz davranışlar ve emniyetsiz koşullar. Yapılan istatistiklere göre, kazaların 10 da 9 unun emniyetsiz davranışlardan meydana gelmektedir. Kazaların önlenmesinde, çalışanların sağlık ve emniyet kültürünü arttırmakla mümkün olmaktadır.

Bizim felsefemiz herbir birey önce kendi emniyetinden daha sonra da beraber çalıştığı arkadaşının emniyetinden sorumludur. Bizim inancımız, emniyet bilinci, kalitenin artmasında ve harcamalarımızın azalmasında önderlik yapmaktadır.

Mayıs 2006 ayı itibarıyla;
- Projede yaklaşık 60 milyon adam-saat ile 140 milyon km. yol kat edilmiştir.
- Yaklaşık 1 Milyon saat Sağlık ve Emniyet eğitimi, 73,000 adet İleri Emniyet Denetim kartı (ASA) ve 545,000 adet Emniyet Gözlemleme Tutanağı (SOB) kaydedilmiştir.
- Proje’nin başlangıç gününden itibaren toplam 44 adet iş günü kayıplı kaza (DAWFC), 233 adet trafik kazası, 738 adet ilkyardım vakası ve maalesef alınan tüm önlemlere rağmen 7 ölüm kaydedilmiştir.


Çevre

Dünya Bankası standartlarında hazırlanan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporu, 17 Eylül 2002 tarihinde T.C. Çevre Bakanlığı’nın onayına sunulmuş ve 18 Ekim 2002 tarihinde, T.C. Çevre Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu tarihten itibaren, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi’nin, özellikle finansmanının sağlanmasında etkin olan temel şartlardan, Dünya Bankası’nın öngördüğü çevre standartlarının gerektirdiği nitelikleri yakalamak amacıyla; gözlem, kontrol ve geliştirme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Sözkonusu çevre standartlarının uygulanmasında kontrolü sağlamak amacıyla Direktörlüğümüzün bu konuda uzman bir şirket ile sözleşmesi bulunmaktadır.

Tüm bu çabalar kapsamında, BTC HPBH Projesi kapsamında güzergah boyunca flora ve fauna incelenmiş, mevcut türler üzerinde projenin olası etkisi incelenerek olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi için gerekli önlemler alınmıştır.

Ayrıca, inşaat faaliyetlerinin başlamasından önce, Detay Mühendislik Aşaması’ndan itibaren sürdürülmekte olan yeraltı ve yerüstü çalışmaları sonucunda saptanan bölgelerde yapılacak olan arkeolojik kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla, Gazi Üniversitesi ile bir anlaşma imzalanmıştır. Esasen, Proje’de çevre ile beraber çok iyi de arkeolojik temel oluşmuştur. Boru hattının geçtiği yerlerde önceden bilinen ve öngörülen, bunun dışında önceden bilinmeyip hattın çalışmaları esnasında ortaya çıkan alanlarda geniş ölçekli arkeolojik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar hem yetkililerin gözetiminde hem de üniversiteler tarafından yapılmaktadır.

Dökümanlar

1) Sosyal Politika
2) Toplumsal Katkılar
3) BTC Projesinde İş Sağlığı ve İş güvenliği
4) Sağlık, Emniyet ve Çevre Politika ve Prensipleri
5) Çevre Politikası
6) BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesinde Çevresel Uygulamalar
7) İşletme Dönemi Halkı Bilgilendirme Broşürü
8) Ceyhan Deniz Terminali'nde İşletme Dönemi Halkı Bilgilendirme Broşürü
 


Rakamlarla Proje

GENEL PROJE VERİLERİ

Toplam Hat Uzunluğu 1.075.366 m.
Boru Çapı 46” – 42” - 34”
Toplam Pompa İstasyonu Adedi 6 adet (4 adet Ana Pompa İstasyonu, 2 adet Pig İstasyonu)
Blok Vana İstasyonu Sayısı 51 adet
Toplam Kazı 15.580.540 m3
Toplam Dolgu 8.313.622 m3
Toplam Beton 112.000 m3
Toplam İşgücü 12.074 kişi
(dorouk noktasında direkt iş gücü)

BORU HATTI İNŞAATI VERİLERİ

Kullanılan Toplam Boru Uzunluğu 1.082.171 m.
Kullanılan Toplam Hat Borusu Sayısı 89.667 adet
Kullanılan Toplam Hat Borusu Tonajı 406.879 ton
Toprak İşleri Ekipmanları (Ekskavatör,
dozer, grayder, vb.) 774 adet
Boru Hattı Ekipmanları (Sideboom,
paywelder, vb.) 846 adet
Kaldırma ve Taşıma Ekipmanları (Vinç,
TIR, kamyon, vb.) 671 adet
Toplam İşgücü 6.922 Kişi
Toplam Kazı 13.000.000 m3
(Sıyırma ve Hendek Kazısı)
Toplam Nebati Toprak Sıyırma 6.000.000 m3
(Ulaşım yolları dahil)
Toplam Hendek Kazısı 7.000.000 m3
Boru Çapı 46” (22 km) – 42” (929 km) – 34” (125 km)
Toplam Hat Borusu Kaynak Uzunluğu 589.000 m.
Fiber Optik Kablo (184 makara) 1.150.250 m.

İSTASYONLAR İNŞAATI VERİLERİ

Toplam Kazı 1.030.540 m3
Toplam Geri Dolgu 428.622 m3
Dökülen Toplam Beton 53.000 m3
Toplam Betonarme Demiri 6.005 ton
Toplam Boru İmalatı 82.281 çap-inç
Toplam İşgücü 2.149 Kişi

TERMİNAL KIYI KESİMİ İNŞAATI VERİLERİ

Toplam Kazı 1.550.000 m3
Toplam Geri Dolgu 885.000 m3
Toplam Beton 59.000 m3
Toplam İşgücü 3.003 Kişi
Toplam Tank Çelik Plaka 20.850 adet
Tankların Toplam Depolama Kapasitesi 1.055.600 m3
Toplam Kaynak Uzunluğu 199.800 m.

TERMİNAL DENİZ KESİMİ İNŞAATI VERİLERİ

İskele Uzunluğu 2.565 m.
İskele Toplam Kazık Uzunluğu 32.190 m.
İskele Toplam Kazık Tonajı 21.852 ton


Projede Gelinen Son Durum

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Türkiye Kesimi gelişmeler ve gelinen son durum aşağıdaki gibidir;

17 Kasım 2005 tarihinde Gürcistan-Türkiye sınırından Türkiye'ye giriş yapan Azeri petrolü 28 Mayıs 2006 tarihinde Ceyhan İhraç Terminaline ulaşmıştır. Bu süre içerisinde hattın petrol ile dolumunun yanı sıra hat üzerinde inşa edilmiş olan 51 adet blok vana istasyonu, 2 adet pig istasyonu ve 4 adet pompa istasyonunda gerekli devreye alma faaliyetleri yürütülmüştür.

4 Haziran 2006 tarihinde, Ceyhan İhraç Terminali’nden yüklenen ilk petrol tankeri iskeleden ayrılarak, Azeri petrolünün uluslararası pazarlara taşınmasına başlanılmıştır.

13 Temmuz 2006 tarihinde gerçekleştirilen Resmi Açılış Töreni’nde iskeleye yanaşmış olan tanker, Ceyhan'dan yüklemesi yapılan dokuzuncu tanker olmuştur.